Privacybeleid

www.heksualiteit.com’s website is eigendom van heksualiteit, een gegevensbeheerder van je persoonlijke gegevens.

We hebben dit privacybeleid aangenomen, en dit bepaalt hoe we de informatie verwerken die is verzameld door www.heksualiteit.com, die ook de redenen aangeeft waarom we bepaalde persoonlijke gegevens over je moeten verzamelen. Daarom moet je dit privacybeleid lezen voordat je de www.heksualiteit.com’s website gebruikt.

Wij zorgen voor je persoonlijke gegevens en we zullen de vertrouwelijkheid en veiligheid hiervan garanderen.


Heksualiteit.com hecht veel belang aan jouw vertrouwen en dus ook aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Je vindt daarom hieronder ons privacy-beleid, dat van toepassing is op de website en op de relatie tussen Heksualiteit.com en jou, als (potentiële) klant.

 1. Wie ben ik?

Paulien Van Boven (heksualiteit.com), met vestigingsadres Waterhoenweg 9, 9160 Lokeren, Een onderneming via Smart verenigde producties

BE 0896 755 397 is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. Je kan contact met ons opnemen via volgende gegevens:

 • Per post: Waterhoenweg 9, 9160 Lokeren
 • Per e-mail: paulien.van.boven@hotmail.com
 • Per telefoon:+32 4 75 78 63 60


Persoonlijke informatie die we verzamelen:

Wanneer je www.heksualiteit.com bezoekt, verzamelen we automatisch bepaalde informatie over je apparaat, inclusief informatie over je webbrowser, IP-adres, tijdzone, en enkele van de geïnstalleerde cookies op je apparaat. Bovendien verzamelen we tijdens het browsen op de site informatie over de individuele webpagina's of producten die je bekijkt, welke websites of zoektermen je naar de site hebben verwezen en hoe je met de site omgaat. We verwijzen naar deze automatisch verzamelde informatie als 'Apparaatgegevens'. Bovendien kunnen we de persoonlijke gegevens die je ons verstrekt (inclusief naam, achternaam, adres, betalingsinformatie, enz.) verzamelen tijdens de registratie om aan de overeenkomst te kunnen voldoen. 1. Over welke gegevens gaat het?

Wanneer je met ons contact opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, telefonisch of via het contactformulier op onze website, dan worden jouw gegevens (telefoonnummer, postadres, e-mailadres) en de informatie die je ons meedeelt, door ons verzameld.

 1. Voorwaarden

In volgende gevallen worden jouw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt:

 • mits jouw expliciete toestemming,
 • indien dit nodig is om een door jou gevraagde dienst te verlenen,
 • indien dit wettelijk verplicht is,
 • indien een legitiem belang dit verantwoordt.


Waarom verwerken we je gegevens?

Onze topprioriteit is de beveiliging van klantgegevens, en als zodanig kunnen we slechts minimale gebruikersgegevens verwerken, alleen zoveel als absoluut noodzakelijk is om de website te onderhouden. De automatisch verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om mogelijke gevallen van misbruik te identificeren en statistische informatie vast te stellen over het gebruik van de website. Deze statistische informatie wordt niet op een andere manier geaggregeerd dat het een bepaalde gebruiker van het systeem zou kunnen identificeren.

Je kunt de website bezoeken zonder ons te vertellen wie je bent of zonder enige informatie vrij te geven, waardoor iemand je zou kunnen identificeren als een specifiek, identificeerbaar individu. Als je echter enkele functies van de website wilt gebruiken, of als je onze nieuwsbrief wilt ontvangen of andere details wilt verstrekken door een formulier in te vullen, kun je ons persoonlijke gegevens verstrekken, zoals je e-mailadres, voornaam, achternaam, woonplaats. van woonplaats, organisatie, telefoon nummer. Je kunt ervoor kiezen om geen persoonlijke gegevens te verstrekken, maar dan kun je mogelijk niet profiteren van sommige functies van de website. Je kunt bijvoorbeeld onze nieuwsbrief niet ontvangen of rechtstreeks vanaf de website contact met ons opnemen. Gebruikers die niet zeker weten welke informatie verplicht is, kunnen contact met ons opnemen via paulien.van.boven@hotmail.com.

Jouw persoonsgegevens kunnen eveneens worden aangewend voor marketingdoeleinden die verbonden zijn aan de activiteiten heksualiteit.com. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat je een uitnodiging ontvangt voor evenementen die heksualiteit.com organiseert, kan je een wenskaart ontvangen, een nieuwsbrief ontvangen, enz.

Jouw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig voor het uitvoeren van de dienstverlening. Jouw facturatiegegevens worden 7 jaar bewaard omdat de wet dit voorschrijft.

 1. Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Heksualiteit.com. is zodanig georganiseerd dat jouw gegevens optimaal worden beveiligd. Heksualiteit.com doet dan ook alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen.


 1. Worden jouw gegevens gedeeld met derden?

Jouw persoonsgegevens worden enkel met derden gedeeld in het kader van de activiteiten van heksualiteit.com. Zo dienen wij namelijk beroep te doen op een aantal dienstverleners in het kader van het verstrekken van onze diensten, bijvoorbeeld een software-leverancier, boekhouder, enz. Daarnaast is het ook mogelijk dat jouw persoonsgegevens gedeeld worden ten gevolge van wettelijke verplichtingen.

Jouw persoonsgegevens worden evenwel nooit met derden gedeeld buiten dit kader om, zoals bijvoorbeeld voor marketing- of commerciële doeleinden.


Je rechten:

 1. Als je uit Europa komt, heb je de volgende rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens:
 2. Het recht om geïnformeerd te worden .
 3. Het recht op toegang.
 4. Het recht op rectificatie.
 5. Het recht om te wissen.
 6. Het recht om de verwerking te beperken.
 7. Het recht op gegevensportabiliteit.
 8. Het recht om bezwaar te maken.
 9. Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Je kan deze rechten eenvoudigweg uitoefenen door contact op te nemen met heksualiteit.com. Dit kan schriftelijk per e-mail (paulien.van.boven@hotmail.com). Binnen een termijn van een maand word je per kerende gecontacteerd.


Links naar andere websites:

Onze website kan links bevatten naar andere websites die geen eigendom zijn van of beheerd worden door ons. Hou er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor dergelijke andere websites of de privacypraktijken van derden. We raden je aan om hiervan op de hoogte te zijn wanneer je onze website verlaat en de privacyverklaringen te lezen van elke website die mogelijk persoonlijke informatie verzamelt.


Informatiebeveiliging:

We beveiligen informatie die je verstrekt op computerservers in een gecontroleerde, beveiligde omgeving, beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. We nemen redelijke administratieve, technische en fysieke voorzorgsmaatregelen om je te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking van persoonlijke gegevens onder onze controle en bewaring. Er kan echter geen gegevensoverdracht via internet of draadloos netwerk worden gegarandeerd.


Juridische openbaarmaking:

We zullen alle informatie die we verzamelen, gebruiken of ontvangen openbaar maken indien vereist of toegestaan ​​door de wet, zoals om te voldoen aan een dagvaarding of een vergelijkbare juridische procedure, en wanneer we geloven te goeder trouw dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, je veiligheid of die van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid.

Contactinformatie:

Als je contact met ons wilt opnemen om meer te weten te komen over dit beleid, of als je contact met ons wilt opnemen over enige kwestie met betrekking tot individuele rechten en je persoonlijke informatie, kun je een e-mail sturen naar paulien.van.boven@hotmail.com. 1. Klachtmogelijkheden

Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds met ons contact opnemen en heb je ook de mogelijkheid om:

 1. je te richten tot de toezichthoudende autoriteit. De gegevensbeschermingsautoriteit is gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35. Je kan de autoriteit tevens contacteren per telefoon (02/274.48.00), per fax (02/274.48.35), per e-mail (contact@apd-gba.be) en via de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen en/of
 2. indien je schade lijdt, kan je je wenden tot de bevoegde rechtbank.


 1. Slotbepaling

Heksualiteit.com behoudt zich het recht voor het privacy-beleid eenzijdig te wijzigen. Je kan de meest recente versie van het privacy-beleid steeds terug vinden op de website. Vanaf de publicatie op de website treden mogelijke wijzigingen in werking.


 1. Wijzigingen

Deze verklaring is van toepassing vanaf 01/01/2024

Ik kan deze verklaring te allen tijde eenzijdig wijzigen.


 1. Bevoegdheidsbeding

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, zijn exclusief bevoegd, tenzij dwingend recht anders bepaalt.